Tuesday, March 5, 2013ISU-ISU YANG MELIBATKAN PERMASALAHAN RUMAHTANGGA seperti:

1.  Perceraian.
2.  Nafqah Diri/Eddah.
3.  Nafqah Anak.
4.  Mut'ah.
5.  Hak Penjagaan Anak.
6.  Harta Sepencarian.
7.  Poligami.
8.  Pengesahan Pernikahan.
9.  Dan lain-lain.


Perkhidmatan yang disediakan ialah:

Khidmat Nasihat Percuma.

1.  Penyata Tuntutan.
2.  Penyata Pembelaan.
3.  Penghujahan Bertulis (Written Submission).


Paksu.
Tel: 017-4813455.